Na tien succesvolle edities, houdt het beroepskeuze evenement Skills Masters in zijn huidige vorm op te bestaan. StudieBeurs West, dat tot op heden tegelijk met Skills Masters werd georganiseerd, zal nog steeds plaatsvinden in Ahoy Rotterdam. In 2015 wordt deze beurs georganiseerd op 9 en 10 januari. Meer informatie vindt u op www.studiebeurswest.nl.

Skills Zone en StudieBeurs West

Het blijft nodig om jongeren te informeren over toekomstige beroepsmogelijkheden. Met dezelfde doelstelling om jongeren te helpen bij het maken van een vakgerichte beroepskeuze zijn we daarom momenteel bezig een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Gekoppeld aan de StudieBeurs West, tracht Skills Netherlands in samenwerking met Gemeente Rotterdam, onderwijs en bedrijfsleven een Skills zone te organiseren, waar jongeren zich kunnen oriënteren op beroepen. Een van de instrumenten die we daarbij willen gebruiken zijn speciale vakwedstrijden voor vmbo leerlingen. De insteek bij vakwedstrijden is leerlingen te laten ervaren wat ze leuk vinden en hun talenten te laten ontdekken.

Leerlingen uitdagen

Nooit eerder was de behoefte om leerlingen een uitdaging te bieden zo groot. Skills Netherlands speelt hier op in door de komende jaren nog meer te focussen op vakwedstrijden. Naast het concept voor de StudieBeurs te Rotterdam organiseert Skills Netherlands ook de landelijke vakwedstrijden Skills Talents. Zo wordt Skills Talents in 2015 voor de tiende keer succesvol georganiseerd. Skills Talents bestaat uit selectieopdrachten op school, een provinciaal kampioenschap en een nationale finale. Deelnemen is gratis. U kunt uw school inschrijven op www.skillstalents.nl.

Meer informatie omtrent het speciale vakwedstrijden programma op Studiebeurs west volgt medio september

Waarom zou u deelnemen aan Skills Talents?

  • Skills Talents is goed in te passen in het lesprogramma (en het PTA) en biedt een leerzame uitdaging. De opdrachten worden ontwikkeld door vakdocenten.
  • De wedstrijdopdrachten sluiten aan op de eindtermen van het vmbo en kunnen als examentraining worden ingezet.
  • De leerlingen krijgen de kans om te excelleren in hun vak.
  • Skills Talents zorgt voor vaktrots, zowel bij de leraren als de leerlingen.
  • De leerlingen leren in teamverband te werken en ontwikkelen hun talenten.
  • Er ontstaat een regionale samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen.
  • Uw leerlingen worden enthousiast over hun vakrichting en inspireren hun medeleerlingen.
  • Tijdens de wedstrijden maakt u kennis met vakgenoten, branches en diverse bedrijven.
  • Uw school genereert positieve (media)aandacht.

SkillsMastersHoudtOpTeBestaan